NESTABILNA POLITIČKA SITUACIJA USPORAVA PROSEC EU-INTEGRACIJA

NESTABILNA POLITIČKA SITUACIJA USPORAVA PROSEC EU-INTEGRACIJA

Na online konsultacijama povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022-2023 koje je organizovala Kancelarija za evropske integracije učestvovao je I naš sugrađanin, NVO aktivista Željko Đukić kao jedan od članova pregovaračke strukture sa EU. On je tokom obraćanja podržao ambiciju Kancelarije za evropske integracije da se zakonski I podzakonski akti usvoje do 2024 godine. Zaključujući da je to signal da do 2025 godine možemo ispuniti sve zadatke I očekivati punopravnomčlanstvo.

NESTABILNA POLITIČKA SITUACIJA USPORAVA PROSEC EU-INTEGRACIJA

“Podržavam napore I ambiciju Kancelarije za evropske integracije da tokom 2022, 2023. Harmonizujemo naše zakonske I podzakonske akte sa evropskim, međutim moramo svi zajedno, građani, donosioci odluka I kolege iz NVO uložiti maksimalne napore. Da se ti zakoni primjenjuju u praksi s obzirom da od strane EU partnera često dobijamo signale da je pored usvajanja potrebno primjeniti zakone. Propise u praksi, njihova primjena je ključna da bi bili ozbiljno shvaćeni I postali punopravni članovi. Sa druge strane, zabrinjava me nestabilna politička situacija koja može usporiti process pristupanja. Prije svega u smislu funkcionisanja parlamenta I definisanja parlamentarne većine koja će biti jedinstvena, jasno I bezuslovno opredjeljena procesu EU integracija. Odnosno većina koja će bez ucjena,  političkih interesa, kalkilacija I političkih poena glasati  za sve zakone iz EU agende. Koje moramo usvojiti” saopštio je Đukuć, predsjenik NVO MMNE.

Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) je krovni strategijski dokument procesa evropske integracije Crne Gore. Koji definiše  obim i dinamiku reformi koje su potrebne za usklađivanje Crne Gore sa pravnim poretkom Evropske unije. PPCG je instrument za obezbjeđivanje sveobuhvatnog pristupa potrebnim ekonomskim, institucionalnim, ali i demokratskim reformama. Kako bi se obezbijedila adekvatna dinamika ostvarenja spremnosti Crne Gore za članstvo u EU.