NAJVEĆI PROBLEM MLADIH U CRNOJ GORI JESTE NEZAPOSLENOST, KAO I PAD KVALITETA OBRAZOVANJA

NAJVEĆI PROBLEM MLADIH U CRNOJ GORI JESTE NEZAPOSLENOST, KAO I PAD KVALITETA OBRAZOVANJA

Samim padom kvaliteta obrazovanja, ne može se doći do adekvatnog zapošljenja. To naravno dovodi do velike stope nezaposlenosti, koja utiče na veliki odlazak mladih iz Crne Gore.
Aldamar Agović, član Savjeta mladih za EU.


NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje sprovedu u djelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

NAJVEĆI PROBLEM MLADIH U CRNOJ GORI JESTE NEZAPOSLENOST, KAO I PAD KVALITETA OBRAZOVANJA


Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.
Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori.