NISKOPODNI AUTOBUSI REZULTIRAJU BRŽEM ULASKU I IZLASKU IZ VOZILA!

NISKOPODNI AUTOBUSI REZULTIRAJU BRŽEM ULASKU I IZLASKU IZ VOZILA!

Tema sigurnosti osoba sa invaliditetom u saobraćaju se ne odnosi na saobraćaj kao taka. Već zadire u polje ljudskih prava, naročito slobodno kretanje, prava na dostupno okruženje i u tom smislu predstavlja vezu između prava društvao i društvenog života osoba sa invaliditetom. Svaka država se obavezuje da omogući pristupačnost u saobraćaju kao i u sredstvima javnog prevoza.

mmne-osi-u-saobracaju-niskopodni-autobusi

Niskopodni gradski autobusi sa rampom namenjeni su osobama sa invaliditetom. Niskopodnih autobusa sa rampom svakako nema dovoljno, ali čak ni to što postoji ne funkcioniše kako bi trebalo. Svaki grad bi trebao da ima vozila i autobuse koji su niskopodni i pristupačni. Tako vozilo bez ikakvog problema može da vozi bilo koga, ne samo osobe sa invaliditetom.

Prednost nisko-podnih autobusa koja nisu razmatrana u istraživanju akademskog tranzita jeste da autobusi sa niskim podom trebaju rezultirati bržim ukrcavanjem vozila i izlaskom iz vozila zbog nedostatka stepenica.

NISKOPODNI AUTOBUSI REZULTIRAJU BRŽEM ULASKU I IZLASKU IZ VOZILA!

Koristi od nisko-podnih autobusa se ogleda u tome što imaju platform za ulaz i izlaz lica sa smanjenom pokretljivošću. Nemaju stepeništa, a u prostoru predviđenom za stajanje putnika omogućno je bezbijedno korišćenje od strane osoba sa invaliditetom. Unutar autobusa postoje zvučna obavještenja o nazivima stania namijenjena za lica sa oštećenim vidom. Kao i led displej sa istim informacijama namijenjim licima sa oštećenim vidom.

Prvih 16 novih autobusa naći će se na ulicama Podgorice u aprilu.

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ bavi se povećanjem fizičke dostupnost saobraćaja i javne saobraćajne infrastukture osobama sa invaliditetom. Uz informisanje i podizanje svijesti javnosti i zagovaranje za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom. Za lakše korišćenje usluga prevoza i saobraćajne infrastrukture.

Kroz projekat želimo povećati razumjevanja javnosti o preprekama sa kojima se suočavaju lica sa različitim vrstama invalidtiteta tokom svakodnevnih aktivnosti, a posebno u saobraćaju.

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“  sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE),a finansiran je od strane Ministarstva kapitalnih investicija.