NVO MMNE DAJE SVOJ DOPRINOS U ORGANIZACIJI DANA ROMA

NVO MMNE DAJE SVOJ DOPRINOS U ORGANIZACIJI DANA ROMA

U Bijelom Polju 16.03.2022.god u Skuštinskoj sali održan je sastanak na temu „Međunarodni dan Roma“, koji se inače obilježava kao dan proslave romske kulture i podizanje svijesti o problemima sa kojima se Romi suočavaju. 

mmne-medjunarodni-dan-roma

NVO MMNE DAJE SVOJ DOPRINOS U ORGANIZACIJI DANA ROMA

Cilj je da se ukaže na probleme Roma koji su najveća etnička manjima u Evropi. Kroz obilježavanje ovog dana možemo upoznati barem kratku istoriju Roma jer na taj način upoznajemo i njihovu zajendicu.   

Iz tog razloga, sastanku su prisustvovali predstavnici RE populacije, državnih institucija, lokalne uprave i nevladinog sektora. Iz naše nevladine organizacije prisustvovali su Željko Đukić, Adis Softić i Ena Pušija. Koji su izrazili želju da pomognu u organizaciji Dana Roma. Te je Đukić saopštio da će im se naći ukoliko je potrebna pomoć. Da će NVO Multimedijal Montegero obezbijediti novčana sredstva u vrijednosti od 1.000 eura, takođe će za planirani „okrugli sto“ ustupiti prostor naših kancelarija, odnosno „EU Kutka“ uz osvježenje, kao i da će organizovati sportsku i kulturnu manifestaciju uz muzički program.

NVO Multimedijal Montenegro ima želju da poveća svijest o problemima Roma i da utiče na ulaganje većih napora da bi se osiguralo da Romi budu uključeni u društvo i da imaju jednak pristup osnovnim potrebama.