NVO MMNE uputila apel nadležnim insitiucijama za komunalne djelatnosti

NVO MMNE uputila apel nadležnim insitiucijama za komunalne djelatnosti.

Bijelo Polje u centru grada uz samu ulicu Slobode ima veliki gradki park i nekoliko drvoreda, međutim nadležni nijesu na vrijeme pripremili stabla za jesen te su primjetna otpadanja grana i većih djelova stabala koje potencijalno mogu da ugroze bezbijednost prolaznika. Odmah nakon upućenog dopisa i članaka u meidjima nadležni su organizovali siječu i odlaganje rizičnih dijelova drveća i problem je riješen.