Obezbjeđena edukacija za 34 mlade osobe sa sjevera

Obezbjeđena edukacija za 34 mlade osobe sa sjevera

? Nakon nekoliko dana evaluacije 34 prijave za učešče u projektu „Moderna znanja vještine i kompetencije“ 5 članova evalucione komisije donijelo odluku da svi prijavljeni ostvare pravo da učestvuju i steknu praktična znanja i vještine iz oblasti multimedijalne produkcije, web developmenta i internet marketinga.
✅ Bez obzira što je kroz projekat predviđeno da uključimo 12 kadidata, u saradnji sa predavačima i menadžmentom @mmne.me odlučili smo da svima omogućimo besplatnu edukaciju s obzorom na veliko interesovanje i potrebe tržišta rada. ? Za 12 učesnika u projektu obezbjeđena je besplatna foto/video oprema koja ostaje u njihovom vlasništvu i nakon završetka projekta.
Veoma smo zadovoljni interesovanjem, brojem prijava i kvalitetom aplikacija! Biće nam zadovoljstvo da sarađujemo! MMNE team

Obezbjeđena edukacija za 34 mlade osobe sa sjevera

Projekat „Podrška talentu  – podrška budućnosti“ sprovodi NVO Mulimedijal Montenegro www.mmne.me uz finansijsku podršku Ministarstva  prosvjete, nauke, kulture i sporta.

NVO MMNE:

Naša organizacija je osnovana 2006 godine sa ciljem da unaprijedi stanje u državi, posebno na sjeveru Crne Gore! U fokusu su nam mladi, turistički i poljoprivredni resursi, EU integracije, ekonomski razvoj, marginalizovane grupe, razvoj preduzetništva!

KREIRAMO POVOLJAN AMBIJENT!

Pratimo dešavanja u Državi, vršimo monitornig rada opštinskih i državnih innstitucija, učestvujemo u donošenju odluka. Prepoznajemo izazove sa kojima se suočavaju zajedenica i pojedinci, dajemo konkretne predloge kako da ih rješimo a često ih i sami rješavamo!

CRNA GORA MOŽE, MI ZNAMO KAKO!

Fokus našeg djelovanja su i dalje mladi. Slogan NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) je „UVIJEK MLADI I KREATIVNI“. Za sebe možemo reći da smo organizacija posvećena mladima, ekonomskom, održivom i ruralnom razvoju Crne Gore! Promoteri EU vrijednosti i demokratije! MMNE je tim koji okuplja mlade, sposobne i ambiciozne ljude. U toku smo sa savremenim tehnologijama koje koristimo i praktično primjenjujemo.