OBJAVLJEN DOKUMENTARNI FILM O POTREBAMA OSI

NVO Multimedijal Montenegro je u sklopu projekta „Novi pristup zapošljavanja OSI“ izradila dokumentarni film kroz koji je predstavila javnosti potrebe osoba sa invaliditetom i važnosti njihovog zapošljavanja. Projekat „Novi pristup zapošljavanja OSI“ realizovan je u partnerstvu sa NVO Sjeverna zemlja a finansiran je od strana Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.Tokom realizacije projekta u edukativne aktivnosti uključeno je 8 OSI nakon čega je njih 6 zapošljeno po ugovoru o radu na period od 6 mjeseci. Menadžment NVO MMNE je danas zaključio ugovor o radu sa 3 OSI koje su učestvovale u relizaciji projekta na period od 9 mjeseci.