Objavljen film fokusiran na kreativne industrije

Objavljen dokumentarni film fokusiran na kreativne industrije. Jedan od najbrže rastućih sektora i glavnih pokretača napretka ekonomija razvijenih zemalja su Kulturne i kreativne industrije. One predstavljaju značajan izvor prihoda, ali utiču i na povećanje zapošljavanja. Kulturne i kreativne industrije pored ekonomskih benefita doprinose ljudskom, inkluzivnom i održivom razvoju.

NVO Multimedijal Montenegro (MMNE) partnerski je u rasanji sa Institutom za kreativno preduzetništvo i inovacije iz Beograda za potrebe UNDP tokom 2019 godine sprovela istraživanje sa ciljem da se procijene kapaciteti kreativnih industrija na teritoriji sjevera Crne Gore, kako bi se oanalizirala opravdanost uspostavljanja Kreativnog Haba na porsotu vojnog kompleksa Cerovo u Bijelom Polju. Rezultati višemjesečnog istraživanja su pokazali da se pojedinci i preduzeća koja djeluju u sektoru kreativnih industrija  susreću sa problemom nedovoljnog prepoznavanja njihovih proizvoda i usluga na tržištvu, nemaju razvijene kanale komunikacije i siguran plasman proizvoda. Glavni problemi su arttikulisani kroz činjenicu da nemaju sredstva za profesionalnu promociju, izradu kataloga, profesionalnih fotografija, web sajtova, video klipova, i u krajnjem nemaju sredstva za plaćenu promociju na društvenim mrežama.

Objavljen dokumentarni film fokusiran na kreativne industrije.

Na bazi podataka koji su dobijeni kroz temeljno i opsežno istraživanje, osmišljen je projekat „Održive kreativne industrije na asjeveru Crne Gore“ koji je tokom 12 mjeseci realizovala NVO MMNE.

Ovim projektom, direktno za 20 korisnika izrađeni su različiti multimedijalni sadržaji i bezbjeđena sistematizovana promocija ali i niz komplementarnih aktivnosti kako bi bili vidljiviji i prepoznatljiviji na teitoriji Crne Gore.

Projekat je doprino ravnomjernijem razvoju kreativnih industrija, promovisana je raznolikost kulturnih i kreativnih izraza na teritoriji Crne Gore, u konačnom obezbjeđeni su preduslovi da se uključeni korisnici u projekat afirmišu, ostvare stabilne finansijske prihode i budu vidljiviji i prepoznatljiviji na tržištu.

Ovaj projekat je finansiran od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta a sprovela ga je NVO MMNE. Dokumentarni film koji je u prilogu izrađen je u sklopu projekta a za realizaciju dokumentarnog filma koji je objavljen u Novembru 2021 zaduženi su, Seida Džafić – Producent, Ramo Ćatović – Snimatelj, Adis Softić ton i Željko Đukić koordinator projekta.