OBUKA NAMIJENJENA RAZVOJU PREDUZETNIČKIH SPOSOBNOSTI

OBUKA NAMIJENJENA RAZVOJU PREDUZETNIČKIH SPOSOBNOSTI

Nezaposlenost je i dalje jedan od većih problema sa kojim se suočavaju mladi. Tim povodom kroz projekat NEET need us u saradnji sa donatprima, NVO Prima, Fondacijom Vlade i Ana Diviac, sredstvima evropske Uniije NVO MMNE je radila na osnaživanju i edukaciji NEET populacije u Bijelom Polju.


Tokom realizacije projekta 8 mladih je prošlo obuku za izradu biznis plana, koja je trajala tri dana. Inspirativne priče preduzetnika i savjeti izuzetno su vrijedni polaznicima. Tokom obuke svi polaznici su se upoznali sa aplikativnom formom biznis plana, metodologijom razvoja bizni ideje i procesom i pravilima prilikom apliciranja za sredstva kod banaka i donatora.

Danijela Medenica, polaznica obuke je tom prilikom izjavila: ,, Želim da se zahvalim organizaciji Multimedijal Montenegro što su nam ukazali priliku na kojoj možemo učestvovati po pitanju edukacije mladih na sjeveru Crne Gore, u ovom slučaju u našem gradu Bijelom Polju. Moje je ime Medenica Danijela i došla sam sa ciljem da naučim kako mogu razviti svoju biznis ideju. U ovom slučaju konkretno moja želja je da otvorim računovodstvenu firmu. Samim mojim učešćem u ova tri dana naučila sam osnovne smjernice kojih se trebam držati da bih mogla da ostvarim svoju zamisao. Takodje imali smo odlične predavače i stekla sam odredjeno znanje i iskustvo. Mogu reći da sam zadovoljna kako je sve proteklo i zadovoljna sam takodje i ekipom koju sam upoznala i takodje me je obradovalo to što još uvijek postoji u mladim ljudima razvijen entuzijazam da krenu da se bave nekim svojim privatnim biznisom.“

Realizacijom projekta smo dali naš skromni doprinos smanjenju negativnog trenda odlaska mladih iz Crne Gore. Omladina je dosta nezainteresovana, potrebno je i dalje raditi na njihovoj motivisanosti za rad i razvoj kako bi uvidjeli da bez velikog rada na sebi, upornosti, razvoja nema ni uspjeha.

OBUKA NAMIJENJENA RAZVOJU PREDUZETNIČKIH SPOSOBNOSTI


Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.

Projekat “WB&T for #EmploYouth” implementiraju:

@nvo_prima
@fondacijadivac
@youth_alliance_krusevo
@cakutogtoplulugu
@partnersalbania

Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru mreže Youth Hub for Western Balcan and Turkey, a konfinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.