ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK TIMA ZA EVROPU

ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK TIMA ZA EVROPU

Tim za Eevropu koji broji 20 članova po prvi put se sastao u Bijelom Polju. Na inicijalnom sastanku prisustvovalo je 15 mladih lidera i liderki iz četiri opštine sa sjevera – Bijelog Polja, Berana, Mojkovca I Kolašina.

Mladi su prije svega imali priliku da se upoznaju sa ciljevima projekta EU kutak. A toga dana pored definisanja plana aktivnosti, članovi su imali priliku da se profesiono fotografišu, međusobno upoznaju, razmijene mišljenja, ideje i konstatuju nedostatke u društvu.

ODRŽAN INICIJALNI SASTANAK TIMA ZA EVROPU

Ciljevi daljeg djelovanja Tima za Evropu su prvenstveno fokusirani na uspostavljanje bolje saradnje mladih sa insitutucijama sistema. Ovo je neophodno kako bi se glas mladih glasnije čuo, te kako bi dali svoj doprinos poboljšanju kvaliteta života u svom gradu, na sjeveru, ali i na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Na inicijalnom sastanku bilo je riječi o temama i problemima u crnogorskom društvu koje smatraju bitnim. Osim toga mladi su iskoristili priliku da ukažu na problem ekologije I velikog problema zagađenih rijeka.

Na inicijalnom sastanku je dogovorena dinamika održavanja sastanaka sa donosiocima odluka u više opština na sjeveru Crne Gore.

Inicijalni Sastanak Savjeta mladih za EU organizovan je u okviru projekta „EU kutak“, NVO Multimedijal Montenegro (MMNE). Koji finansira Evropska unija.

Projekat „Evropski kutak“ realizuje NVO Multimedijal Montenegro. A podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“. Projekat sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mrežom, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska komisija.