Održan peti sastanak radne grupe Poralist

Tema petog radnog sastanka međuopštinske radne grupe za lekovito bilje i očuvanje
biodiverzita, održanog u petak, 21. avgusta 2020. godine elektronskim putem korišćenjem
ZOOM platforme odnosila se na upoznavanje prisutnih učesnika sa mogućnostima koje se
pružaju ruralnoj populaciji kroz korišćenje različitih nacionalnih i medjunarodnih fondova. Tokom
dvočasovnog online sastanka učesnicima su detaljno predstavljeni fondovi koje resorna
Ministarstva pružaju sa ciljem unapređenja socio-ekonomskog položaja ruralnih aktera.
Posebnu pažnju prisutnih privukli su novoobjavljeni fondovi u okviru  IPARD II Programa
Evropske unije kao važnim Instrumentom za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za
programski period 2014. do 2020. godine. Nedovoljna održiva eksploatacija prirodnih resursa,
nedostatak viših stepena prerade i proizvoda sa dodatom vrednošću koji je evidentan na
području obe prekogranične teritorije i pored značajnih i raznolikih potencijala koje poseduju,
može se unaprediti korišćenje prava intelektualne svojine, većom reputacijom tradicionalnih
proizvoda u cilju očuvanja prepoznatljivog lokalnog identiteta. S tim u vezi na drugom delu
sastanka učesnicima su prezentovane mogućnosti koje se pružaju ruralnoj populaciji za
povećanje prihoda i unapređenje socio-ekonomskog statusa u ruralnim područjima, na osnovu
komparativnih prednosti teritorije, inovacija u plasmanu proizvoda i usvajanju dobrih praksi iz
okruženja.
Projekat PORALIST kofinasira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta
pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-
2020, a partnerski na teritoriji opština Prijepolje i Bijelo Polje sprovode Regionalna razvojna
agencija Zlatibor, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ i NVO Multimedijal
Montenegro.