Održan prvi zajednički sastanak međuopštinske radne grupe projekta PORALIST

Inicijalni sastanak međuopštinske radne grupe, formirane u okviru PORALIST projekta na osnovu Memoranduma o razumjevanju potpisanom krajem aprila mjeseca ove godine između dvijee susjedne prekogranične opštine, Prijepolje i Bijelo Polje, održan je u utorak, 17. decembara 2019. godine u Prijepolju.

Ovim sastankom zvanično se uspostavlja zajedničko radno tjelo – Međuopštinska radna grupa kako je i definisano Memorandumom o razumjevanju, potpisanim krajem aprila ove godine između dijeve susedne prekogranične opštine, Prijepolje i Bijelo Polje. Predstavnici javnog, privatnog i civilnog sektora sa obje strane prekogranične teritorije, koji ujedno predstavljaju članove međuopštinske radne grupe, tokom trajanja projektnih aktivnosti radiće na kreiranju zajedničkog sistema za čuvanje, zaštitu i održivu eksploataciju prirodnih potencijala ovog područja. Podršku svim aktivnostima pruža Institut „ Dr Josif Pančić“, koji je lider u oblasti ljekovitog bilja u Srbiji i na području Balkana. Jedan od osnovnih principa održivog razvoja koji se potencira jeste da se koristi ono što priroda daje, ali da isto toliko ostane i budućim generacijama.
Međuopštinska radna grupa kroz zajednički interaktivni pristup pristunih 25 članova sa obje prekogranične teritorije, uspešno je započela zajednički dijalog na definisanju preporuka usmjerenoj ka planskoj zaštiti biodiverziteta i podsticanju aktivnosti njegovog očuvanja i daljeg unaprjeđenja na lokalnom i nacionalnom nivou. U cilju održivosti projektnih rezultata i projektom uspostavljenih institucionalnih mehanizama, međuopštinska radna grupa će biti uključena i u ostale aktivnosti projekta, kako bi i nakon završetka projekta, pokretala inicijative u funkciji održivog korišćenja ljekovitog bilja.
Projekat PORALIST kofinasira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, a partnerski na teritoriji opština Prijepolje i Bijelo Polje, sprovode Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ i NVO Multimedijal Montenegro.