Olivera Vukicevic

OLIVERA VUKIĆEVIĆ polaznik je obuke u oblasti multimedijalne produkcije koji @mmne.me realizuje u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore.✅ ZAPOSLITE OSOBU SA INVALIDITETOM I POKAŽITE DA STE PREDUZEĆE KOJE ZAPOŠLJAVA BEZ DISKRIMINACIJE! 💡 Ukoliko osoba koju zaposlite ima utvrđen procenat od 50 posto invaliditeta, imate pravo na subvenciju od 75 odsto bruto zarade za čitav period zaposlenosti ovog lica. Ako uposli lice sa invaliditetom ispod 50 procenata invaliditeta, poslodavac ima pravo da mu se isplate subvencije od 75 procenata od isplaćene zarade za prvu godinu, za drugu 60 procenata, a za treću i sve naredne godine taj iznos bi bio 50 procenata. OVA KAMPANJA SE SPROVODI U SKLOPU PROJEKTA „NOVI PRISTUP ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM“ koji je podržan od strane Zavoda za zapošljavanje u okviru grant šeme za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Категорије: PROJEKTI