OMLADINSKA POLITIKA

OMLADINSKA POLITIKA

Omladinska politika definisana je kao „skup mjera u aktivnosti koje drzavni organi, organi drzavne uprave, organi lokalne samouprave, nevladine organizacije, studentski i učenički parlamenti i druga pravna lica preduzimaju za poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove“.

Preuzeto iz sluzbenog lista C.G., Član 3, zakon o mladima, „sluzbeni list crne gore , broj 25/2029“ od 30.04.2019.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.