OSIGURATI NASTAVAK POZITIVNIH POMAKA

OSIGURATI NASTAVAK POZITIVNIH POMAKA U VEZI SA SPROVOĐENJEM OMLADINSKE POLITIKE NA NACIONALNOM I LOKALNOM NIVOU

Osigurati nastavak pozitivnih pomaka u vezi sa sprovođenjem omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou. Uključujući dalje jačanje lokalnih servisa za mlade i jačanje segmenta međunarodne saradnje na polju mladih.