OSOBAMA SA INVALIDITETOM OBEZBJEDITI NESMETANO UČEŠĆE U SAOBRAĆAJU

OSOBAMA SA INVALIDITETOM OBEZBJEDITI NESMETANO UČEŠĆE U SAOBRAĆAJU

U okviru projekta „Imam i ja prava da se krećem“ koji realizuje NVO MMNE. Sprovedena je ulična akcija kroz koju želimo da skrenemo pažnju javnosti na mobilnost OSI I nepristupačnost saobraćajnica ali I važnih ustavnoca I objekata od javnog interesa.

mmne-ulicna-akcija-imam-i-ja-prava-da-se-krecem

Progamski menadžer u NVO MMNE Anesa Ličina saopštila je sledeće “Želimo da damo svoj doprinos izgradnji društvenog okruženja. Koje će u svakoj životnoj situaciji umjeti da prepozna I odgovori na stvarne potrebe osoba sa invaliditetom i koje će im inkluzivnim mjerama omogućiti potpunu integraciju. Osobe sa invaliditetom su takođe učesnici u saobraćaju te njihovo kretanje otežava loša saobraćajna infrastruktura. Nedostupnost prevoznih sredstava, nedostatak ,,saobraćajne kulture“ ,različiti oblici diskriminacije samo su neki od problema sa kojima se susreću”.

Ličina je dodala “Iz tog razloga ovaj projekat se bavi povećanjem fizičke dostupnosti saobraćaja i javne saobraćajne infrastrukture. Uz informisanje I podizanje svijesti javnosti o preprekama sa kojim se suočavaju lica sa različitim vrstama invaliditeta. Takođe, okruženje je nepristupačno po pitanju informisanosti i pružanju informacija o pravima I potrebama za OSI. Pa iz tog razloga ovo je idealna prilika da se naši sugrađani malo više informišu kroz materijal koji smo pripremili i kroz kampanju koju sprovodimo na društvenim mrežama“. Saopštila je Ličina i dodala da bi poruka ovog dešavanja bila da mogućnosti treba da budu jednake za sve I naglašavamo da razlike nijesu prepreka za društvo bez diskriminacije.

OSOBAMA SA INVALIDITETOM OBEZBJEDITI NESMETANO UČEŠĆE U SAOBRAĆAJU

Posebnu zahvalnost je iskazala prema Benjaminu Bahoviću osobi sa invaliditetom koji je podržao akciju.

Ličina je podsjetila da projekat „Imam i ja prava da se krećem“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE). Finansiran je od strane Ministarstva kapitalnih investicija. Dodala je da je ovo samo jedna od niza aktivnosti a u toku je opsežna analiza neprisutpačnih saobraćajnica I objekata u Bijelom Polju I Beranama. Te da već više mjeseci radi na pripremi preporuka za unaprijeđenje saobraćajne isfrastrukture I unaprježenju pristupačnosti objekata za OSI.