PENZIONERI SU NEDOVOLJNO INFORMISANI O KORIŠĆENJU PAMETNIH TELEFONA I INTERNETA!

PENZIONERI SU NEDOVOLJNO INFORMISANI O KORIŠĆENJU PAMETNIH TELEFONA I INTERNETA!

Pametne telefone danas nose svi – poslovni ljudi, oni koji imaju novac, koji ga nemaju, zaposleni, djeca, a sve češće i penzioneri. Iako naša zemlja gotovo u svim oblastima zaostaje za svijetom, kada su ove mobilne spravice u pitanju nerijetko se poslednji cent daje na noviji model koji kod nas stiže sa svega nekoliko mjeseci zakašnjenjenja od svjetske objave.

U svijetu je prisutan trend da se sve veći broj korisnika, čak 83% opredjeljuje za pametne telefone. Prema tome, ni starija populacija nije izuzeta. Bez obzira što su njihove potrebe za komunikacijom najviše usmjerene na pozive i poruke.

PENZIONERI SU NEDOVOLJNO INFORMISANI O KORIŠĆENJU PAMETNIH TELEFONA I INTERNETA!

Međutim, kada govorimo o penzionerima u Crnoj Gori, i dalje postoje predrasude o korišćenju pamentnih telefona i interneta. Iz razloga što nijesu dovoljno upoznati sa njihovim korišćenjem. Ili smatraju da je kasno sa digitalno opismenjavanje. Sa druge strane, oni koji su se opredijelili za telefone nove generacije većinom ne koriste sve prednosti već samo one osnovne karakteristike.

Ovaj projekat je namijenjen digitalnom opismenjavanju starijih. To jeste njihovoj edukaciji i stvaranju uslova da budu u mogućnosti da koriste elektronske servise. Kao i da završavaju sve svoje obaveze iz udobnosti doma.

Projekat je finansiran od strane Ministarstva javne uprave, a sprovodi ga NVO Multimedijal Montenegro. Ministarstvo javne uprave Crne Gore