POČINJE OSNAŽIVANJE MLADIH ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA

Ovim inovativnim projektom “Osnaživanje mladih za porkretanje sopstvenog biznisa” NVO MMNE uključće  15 mladih sa teritorije opština Bijelo Polje, Berane I Mojkovac.  Kroz projekat će se u narednih 5 mjeseci sprovesti niz edukacija  u oblasti multimedijalne produkcije. Web developmenta I razvoja biznis planova. Dakle kroz projekat radimo na jačanju kapaciteta mladih. Podsticanju samozapošljavanja i uspostavljanju boljih preduslova za samozapošljavanje poručeno ja na prvom sastanku predstavnika NVO MMNE I 15 mladih koji će biti uključeni u realizaciju projekta.

POČINJE OSNAŽIVANJE MLADIH ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA

Na sastanku je prisustvovao projektni tim I predavači, Nikola Purić, Vojislav Đukić I Adis Softić. Predstavljena je dinamika realizacije projekta, plan rada I pojašnjene su sve nedoumice.

Jedan od ciljeva projekta je da osnaženi mladi  sa novim stečenim znanjima i vještinama pokrenu svoje mini biznise ili budu konkurentniji na tržištu rada s obzirom da će se obučavati za tražena zanimanja koja su deficitarna na tržištu rada, a to su grafički dizajner, fotograf I web developer, u kranjem otvara im se i mogućnost da honorarno rade produkciju, web develoment, internet marketing, grafički dizajn za potrebe privrednih subjekata,  zadovoljstvo nam je da već treća generacija mladih koja prolazi kroz ovakve obuke.

Upravo zbog problema odliva mladih  sa sjevera proistekla je ideja da se priloženi projekat realizuje u Bijelom Polju. Posebno je važno napomenuti da je projekat sinhronizovan sa lokalnim politikama I planovima s obzirom da lokalna samouprava poslednjih godina da se daje veći značaj podsticanju razvoja preduzetništva, podsticanja samozapošljavanja, posebno kod mladih. Dodatno su otvorene I mogućnosti za mlade kod Zavoda za zapošljavanje, Investiciono razvojnog fonda I Ministarstva ekonomije. Dakle sredstava ima, potrebne su kvalitetne omladinske inicijative koje su realne I imaju tržišni potencijal.

POČINJE OSNAŽIVANJE MLADIH ZA POKRETANJE SOPSTVENOG BIZNISA

Naša NVO u kontietu radi na jačanju mladih, njihove, edukacije i pružanju šanse da pokažu svoj talenat. Znanje i umjeće kako bi u krajnjem pronašli zaposlenje ili pokrenuli sopstveni biznis i na sjeveru Crne Gore. Razlog za to je što u lokalnoj i državnoj administraciji ima sve manje i manje slobodnih radnih mjesta. Evidentan je problem i velikog procenta nezaposlenosti mladih te se podsticajem preduzetništva i samozapošljavanja pozitivno utiče na rješavanje ovog problema.

Projekat sprovodi NVO MMNE a finansiran je od strane Ministarstva prosvjete. Takođe veoma važno I interesantno je da se kroz projekat obezbjeđuje oprema koja ostaje nakon završetka u vlasništvu učesnika u projektu.  Na ovaj način stvaramo uslove da korisnici projekta, nakon obuke koja počinje već narednih dana. Upotrebom opreme koja će ostati u njihovom vlasništvu i nakon završetka projekta nastave da se bave ovim poslom. Pokrenu sopstvene biznise i dalje se usavršavaju. Ovo je nešto što je danas uz popluarnost društvenih mreža vrlo atraktivno i neophodno kompanijama u poslovanju.

> CIJELI FOTO ALBUM POGLEDAJTE OVDJE: