PODACI KOJI SE TIČU MLADIH TREBA DA SU LAKO DOSTUPNI!

Sve nadlezne institucije trebaju da prikupljaju podatke vezane za mlade, u oblasti ekonomske, društvene i političke participacije i to za kategoriju mladih kako je ona zakonski definisana (od 15 do 30 godina u Crnoj Gori). Podaci koji se tiču mladih treba da budu lako dostupni.

Podaci koji se tiču mladih treba da budu lako dostupni


Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.
Projekat “WB&T for #EmploYouth” implementiraju:
@nvo_prima
@fondacijadivac
@youth_alliance_krusevo
@cakutogtoplulugu
@partnersalbania
Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru mreže Youth Hub for Western Balcan and Turkey, a konfinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.