POLITIČKO UČEŠĆE MLADIH

POLITIČKO UČEŠĆE MLADIH

Možemo vidjeti da je politička uključenost mladih na veoma niskom nivou. Moramo raditi dosta na povećanju učešća mladih u politiku, zato što omladina predstavlja značajan dio našeg stanovništva I veoma je bitno da I oni učestvuju u donošenju odluka vezanih za politiku, posebno kada govorimo o nekim dugoročnijim odlukama.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.

Projekat “WB&T for #EmploYouth” implementiraju:

@nvo_prima

@fondacijadivac

@youth_alliance_krusevo

@cakutogtoplulugu

@partnersalbania

Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru mreže Youth Hub for Western Balcan and Turkey, a konfinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.

#mladicg#youthparticipation#ybhwbt#YouthParticipationIndex