PORALIST REGIONALNA OPSERVATORIJA

 Nakon obuka za administriranje koje su pohađali predstavnici NVO Multimedijal, RRA Zlatibor  i Instituta „Dr Josif Pančić“,  došlo se do završne faze u procesu izrade regionalne web oservatorije ljekovitog bilja. Na osnovu istraživanja koje su sproveli eksperti Instituta, urađena je opservatorija  koja na sveobuhvatan način pruža informacije o lokalitetima i rasporstranjenosti mapiranih biljnih vrsta na području opština Prijepolje i Bijelo Polje.

Pored ovih podataka, plaforma nudi i niz drugih korisnih sadržaja za unaprjeđenje znanja o ljekovitim svojstvima, mjerama i tehnikama za sakupljanje ljekovitog bilja, mogućnostima za započinjanje posla u ovoj oblasti, kao i o povezivanju prirodnih resursa sa ostalim sektorima, u prvom redu turizmom i gastronomijom.

 PORALIST platforma nudi informacije o pješačkim i biciklističkim stazama, seoskim domaćinstvima i drugim turističko-ugostiteljskim objektima u prekograničnom području i kao takva predstavlja značajan resurs i znamenitu bazu podataka koja može biti od koristi sve većem broju turista koji se odlučuju za odmor u prirodi , daleko od gužve urbanih centara.

Projekat PORALIST kofinasira Evropska unija u okviru finansijskog instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II) kroz Program prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora 2014-2020, a partnerski na teritoriji opština Prijepolje i Bijelo Polje, sprovode Regionalna razvojna agencija Zlatibor, Institut za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ i NVO Multimedijal Montenegro.