Poruka svijetu iz Crne Gore. Don’t touch too much

Poruka svijetu iz Crne Gore. Don’t touch too much

Nevladina organizacija Multimedijal Montenegro iz Bijelog Polja u svijetlu teške epidemiološke situacije u kojoj se praktično nalazi cijeli svijet pokreće kampanju sa ciljem prevencije širenja novog korona virusa sa akcentom na poštovanje preporuka stručnjaka i vlasti.

Kao odgovorna NVO posvećena razvoju države i rješavanju problema građana odlučili smo da doprinesemo borbi protiv globalnog problema, širenju novog korona virusa – kazao  je Željko Đukić iz ove NVO.

Kako je rekao, pokušaće da kroz seriju kreativnih izraza, video reklama, web sajtova i vizuale putem društvenih mreža i zainteresovanihmedija utiču na širu javnost da se pridržava preventivnih mjera i preporuka nadležnih institucija.

“Imamo možda malo drugačiji pristup. Imajući u vidu da se virus prenosi i dodirom zakupili smo sajtove www.nepipaj.mewww.nedodiruj.me i www.donttouchtoomuch.com Kampanja će upravo biti usmjerena na najčešći vid prenošenja, dodir kako bi se isti smanjio a poboljašala higijena, poput pranja ruku koja je najčešća i osnovna preporuka ali i da utičemo na trgovce npr da dezinfikuju svoje radno mjesto, češće mjenjaju rukavice, dezinfikuju novac i idr”, kazao je Đukić.

Kampanja će se raditi za Crnu Goru i balkan ali i na engleskom jeziku globalno. Ovo je noš jedna, u nizu volonterskih akcija koje sprovodi  tim NVO Multimedijal montenegro (MMNE) a sav materijal će biti besplatno biti ustupljen medijima i institucijama. U ovoj drustveno odgovornoj kampanji, volonterski od kuće  rade mladi i kretavni ljudi, Boris Vuković, Adis Softić, Irma Hot, Vesna Vuković, Vojislav Đukić a takodje posebu zahvalnost pridaju i srednjiškolcima Amaru Dobardžiću, Eni pušiji, Erminu Mehoviću i Dalidi Kolić

“Slogan kampanje je : Ne diraj previše stvari! A na engleskom don’t touch toom much! Smatramo da je važno smanjiti broj dodira pa zbog toga preporučujemo upotrebu  beskontaktnog plaćanja a ako već morate da dodirivati stvari i novac koristite rukavice. Međutim, iako koristite  rukavice štitite sebe ali moguće je da prenesete zarazu na druge ako kontaminiranim rukavicama dodirujete predmete. Stoga, redovno perite ruke toplom vodom i sapunom u trajanju od minimum 20 sekundi! Jer sapun je besplatan ANTIVIRUS!”,prenosi Đukić neke od poruka iz spotova.

Posebna poruka je od mladih mladima, da iskoriste dostupne servise a zaštite starije.

“Mladi imaju jak imuni sistem ali zbog prevelikog kretanja među najvećim su prenosiocima virusa! Budite i dalje mladi, ali pametni, socijalno distancirani i odgovorni.Sada je vrijeme da iskoristite internet i tehnologije za edukaciju, komunikaciju i razonodu!Moramo pobjediti u ovoj borbi protiv korona virusa!Ne diraj previše stvari!DON’T tuch Too Much. Želimo da pošaljemo poruku svijetu iz Crne Gore, ozbiljna opasnost nam prijeti. Želimo da zajednički  utičemo na kolektivnu svijest i ukažemo na ozbiljnost problema te smanjimo širenje infekcije”, poručio je Đukić.

Da bi kampanja bila uspješna đukić ističe da je važna saradnja i sa opštinskim, državnim, međunarodnim organizacijama, posebno medijima tako da će na im na svakih 5 dana dostavljati izrađene materijale, video reklame, animacije i vizuale a putem svojih kanala komunikacije, web sajtova, facebooka i instagrama objavljivati i plaćati promociju.  

Đukić je zaklučio da je situacija ozbiljna i da svi zajedno moramo biti odgovorni i oprezni kako bi iz ovog problema izašli kao pobjednici! Pored medicine đukić vjeruje da je ključ i pobjeda u socijalnom distanciranju i kolektivnoj ali i personalnoj svijesti!

NVO Multimedijal Montenegro je sa sim svojim kapacitetimana raspolaganju nacionalnom koordinacionom tjelu za zarazne bolesti.

Đukić je spomenuo da su još prije 10 dana promjenili način rada i da većina članova ove nvo rade od kuće a da su sve edukativne aktivnosti umjesto sastanaka snimili i distribuiraju ih preko dostupnih internet platformi.