POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU KEI I NVO MMNE

GP Zorka Kordić tokom posjete opštini Bijelo Polje potpisala je memorandum o saradnji sa NVO Multimedijal Montenegro i posjetila „EU kutak“, projekat koji realizuje ta NVO, a koji je finansiran sredstvima EU.Kordić je istakla da je Kancelarija za evropske integracije na raspolaganju Opštini kako bi se što bolje komunicirale mogućnosti i prednosti članstva za građane i grad, kao i da se predoče mogućnosti koje se nude u okviru strukturnih fondova EU. Ona je istakla da očekuje aktivno učešće svih, i u tom kontekstu pozdravila proaktivnost NVO Multimedijal Montenegro sa kojom je danas potpisan Memorandum o saradnji.„Ovaj memorandum o saradnji sa NVO MMNE i kreiranje EU kutka treba da bude pilot projekat, matrica koja će poslužiti kao primjer drugim NVO- ima da rade na isti način.

Mi ćemo se truditi da memorandum realizujemo na najbolji način, a da EU kutak bude centralno mjesto za pružanje informacija građanima o EU“, kazala je Kordić.Predsjednik NVO Multimedijal Montenegro, Željko Đukić je istakao da je punopravno članstvo Crne Gore u EU najveći interes svih, počev od građana, civilnog društva i donosilaca odluka, te da mu je drago što kroz sve veću podršku građani shvataju značaj EU integracija, razumiju koliko je važan za vladavinu prava, ekonomiju, demokratiju, slobodu govora i mnoge druge socijalne, društvene, političke aspekte društva i države.Kazao je da je memoranduma između Kancelarije za evropske integracije i NVO Multimedijal Montenegro odličan primjer saradnje na ovom polju. „Na ovaj način, zajedno, udruženo, promovišemo EU, dobre prakse, proces pristupanja, razmjenjujemo informacije, sva znanja i iskustva prenosimo na građane. Drago mi je što kroz projekat EU info kutak na sjeveru Crne Gore imamo priliku da damo još veći doprinos procesu integracija, ali sa druge strane da decentralizujemo EU dešavanja i da barem malo prebacimo težu sa glavnog grada i na sjever Crne Gore. U procesu integracija svi smo podjednako važni, mladi, penzioneri, političari, poljoprivrednici, studenti, privrednici kako u centru, južnom tako i u sjevernom regionu države“, kazao je Đukić.