Potrebno je povećati ulaganja u omladinsku politiku

Potrebno je povećati ulaganja u omladinsku politiku

Potrebno je povećati ulaganja u omladinsku politiku. Potrebno je obezbijediti održivo finansiranje omladinskih organizacija civilnog društva. Kao i mreža koje sprovode programe sa mladima i za mlade, u skladu sa nacionalnim okvirom omladinske politike.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.