POTREBNO JE RAZVITI NOVE MJERE PODRŠKE ZA RANJIVE GRUPE

POTREBNO JE RAZVITI NOVE MJERE PODRŠKE ZA RANJIVE GRUPE

U Crnoj Gori je potrebno razviti jasne i specifične procedure kada je riječ o pružanju podrške za posebne ranjive grupe. Prvenstveno uzimajući u obzir rodne razlike jer je i dalje prisutna diskriminacija žena kroz njihov položaj na tržištu rada, tradicionalne uloge muškarca i žena i slično.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.