POTROŠAČKA PRAVA U 4 KORAKA

POTROŠAČKA PRAVA U 4 KORAKA

Svakodnevno se nalazimo u situaciji da koristimo različite proizvode i usluge, očekujući da dobijemo ono što smo platili – kvalitetnu robu ili uslugu. Međutim, kada se suočimo sa problemima ili nepravilnostima, važno je znati kako zaštititi svoja potrošačka prava.
Kroz četiri ključna koraka, možete efikasno ostvariti svoja prava i riješiti potencijalne sporove sa trgovcima. U ovom vodiču, pružamo praktične smjernice kako biste mogli da se nosite sa izazovima potrošačkih transakcija na efikasan i pravedan način.

POTROŠAČKA PRAVA U 4 KORAKA

1. KORAK: OBRATITE SE TRGOVCU
Svaki građanin Crne Gore se u određenom trenutku nalazi u ulozi potrosača – pri kupovini garderobe, električnih uređaja, hrane…
Potrošač očekuje da za svoj novac dobije odredjeni kvalitet usluge koju dobija, odnosno robe koju kupuje. Kvalitet podrazumijeva sigurnost, pouzdanost, ispravnost i pogodnost za upotrebe robe i djelatnost usluge.

2. KORAK: OBRATITE SE INSPEKCIJI
Ukoliko trgovac ne odgovori na Vaš prigovor u roku od 8 dana, ili Vam odbije prigovor, sledeći korak je obraćanje Upravi za inspekcijske poslove. Istoj možete podnijeti zahtjev za zaštitu potrošačkih prava.

Pored upravnih mjera utvrđenih zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor, nadležni inspektor će rješenjem narediti trgovcu otklanjanje utvrđene nepravilnosti, odrediti rok u kojem se nepravilnost mora otkloniti, i kazniti ga propisanom novčanom kaznom za učinjeni prekršaj, ako u toku inspekcijskog nadzora utvrdi nepravilnost.

3. KORAK: VANSUDSKO RJEŠAVANJE
Ukoliko Vam inspekcija ne riješi problem, sledeći korak je vansudsko rješavanje spora.
Vansudsko rješavanje potrošačkih sporova obavlja Privredna komora Crne Gore.
Uslovi za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova su:

1. Da je potrošač prethodno pokušao da neposredno sa trgovcem riješi predmet spora.

2. Da su se potrošač i trgovac sporazumjeli da će spor riješiti pred tijelom za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova.

4. KORAK: SUDSKA ZAŠTITA
Ukoliko vam nije pomogao nijedan od prethodnih koraka, predstoji vam sudska zaštita.

www.pravapotrosaca.me

Projekat ” Vaš novac- Vaša prava” realizuje NVO (MMNE) uz finansijsku podršku Ministarstva ekonomskog razvoja.