POVEĆAJMO razvojne mogućnosti  Crne Gore KREIRANJEM NOVIH PROIZVODA u sektoru drvoprerade.

POVEĆAJMO razvojne mogućnosti  Crne Gore KREIRANJEM NOVIH PROIZVODA u sektoru drvoprerade.

Drvna industrija Crne Gore ima tradiciju dugu preko 130 godina!

Rezana građa I trupci sačinjavaju najveći procenat ukupnog izvoza proizvoda od drveta!

Većinu gotovih proizvoda od drveta uvozimo iz zemalja iz okruženja!

VRJEME  JE DA POVEĆAJMO KONKURENTNOST U DRVOPRERADI

VRJEME JE DA VALORIZUJEMO NAŠE PRIRODNO BOGATSTVO!

Budite kreativni, vrijedni I osmislite  nove proizvode od drveta!

Potrebni su finalni proizvodi od drveta koji će biti konkurentni na domaćem I mueđunarodnom tržištu.

OSNAŽIMO EKONOMIJU CRNE GORE!

POVEĆAJMO KONKURENTNOST U DRVOPRERADI!

*Obim proizvodnje i stepen finalizacije u sektoru drvoprerade vrlo nizak u poređenju sa količinama drvne mase. U Crnoj Gori bilježimo nisku konkurentnost drvoprerađivača, posebno u ruralnim područjima, što utiče na razvoj, nisku upošljenost i niske plate u sektoru drvoprerade.

Projekat „Valorizacija drvoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore“ realizuje NVO Multimedijal Montenegro u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore

www.valorizuj.me