Povećati saradnju sa sektorima koji sprovode omladinsku politiku

Povećati nivo saradnje i koordinacije između različitih sektora koji sprovode omladinsku politiku u Crnoj Gori

Potrebno je hitno formiranje Nacionalnog savjeta za mlade i Lokalnih savjeta kao djelova mehanizama za učešće mladih u donošenju odluka.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.