POZIV ZA RODITELJE I NJIHOVE TINEJDŽERE/KE!

POZIV ZA RODITELJE I NJIHOVE TINEJDŽERE/KE!

Za učešće u UNICEFovom programu BRIŽNE PORODICE?‍?‍?‍?

POZIV ZA RODITELJE I NJIHOVE TINEJDŽERE/KE
Neki od ciljeva ovog programa su da:
✅Ojača vještine i samopouzdanje roditelja u odgajanju adolescenata
✅Smanji stres u odnosu roditelj – tinejdžer
✅Poboljša pozitivno roditeljsko ponašanje
✅Pomogne porodicama da bolje reaguju u kriznim situacijama
✅Pomogne adolescentima da prevaziđu rizična ponašanja
✅Poboljša vještine roditelja i njihove adolescentne djece za rješavanje konflikata…
Program BRIŽNE PORODICE ima 9 radionica, koje će se održavati jednom sedmično u prostorijama NVO Prima, Njegoševa 9 u Podgorici, tokom maja i juna.
Učešće na radionicama je besplatno.
Primamo 8️⃣ parova: 1 roditelj i 1 adolescent/kinja uzrasta od 10 do 17 godina.
Zainteresovani mogu da se prijave na nvoprima1@gmail.com najkasnije 27. aprila, slanjem osnovnih i kontakt podataka o roditelju i adolescent/kinji: ime, prezime, broj telefona, mejl uzrast, motiv za učešće u jednoj rečenici. Obavještenje o rezultatima poziva ćemo poslati krajem aprila.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.