POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU – Moderna znanja vještine i kompetencije

POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU – Moderna znanja vještine i kompetencije

Pozivamo sve zainteresovane mlade, starosne dobi izmedju 18 I 30 godina sa teritorije opština Bijelo Polje, Berane I Mojkovac da se prijave I učestvuju u realiziaciji projekta “Moderna znanja vještine I kompetencije”. Potrebno je da posjedujete lap top I osnovno znanje rada na računaru. Kroz projekat je obezbjeđena profesionalna fotografska I video oprema koja će ostati u vlasništvu učesnika I nakon završetka projekta.

Dakle kroz projekat radimo na jačanju kapaciteta mladih, podsticanju samozapošljavanja i uspostavljanju boljih preduslova za zapošljavanje.

Da bi učestvovali u realizaciji projekta potrebno je da popunite aplikativnu formu koju preuzeti OVDJE.

POZIV ZA UČEŠĆE U PROJEKTU – Moderna znanja vještine i kompetencije

Prijavni formular poslati najkasnije do 01. Decembra 2020 na e-mail: nvommne@gmail.com

Jedan od ciljeva projekta “Moderna znanja vještine I kompetencije” je da osnaženi mladi  mogu samostalno zarađivati upotrebom besplatnih platform na internetu. Takođe korisnici će sa stečenim novim znanjima i vještinama biti konkurentniji na tržištu rada i imati mogućnost da lakše pronađu zaposlenje s obzirom da se obučavaju za tražena zanimanja koja su deficitarna na tržištu rada, u kranjem otvara im se i mogućnost da honorarno rade produkciju, web develoment, internet marketing, grafički dizajn za potrebe privrednih subjekata.

Naša NVO u kontietu radi na jačanju mladih, njihove, edukacije i pružanju šanse da pokažu svoj talenat, znanje i umjeće kako bi u krajnjem pronašli zaposlenje ili pokrenuli sopstveni biznis i ostali u Bijelom Polju. Razlog za to je što u lokalnoj i državnoj administraciji ima sve manje i manje slobodnih radnih mjesta. Evidentan je problem i velikog procenta nezaposlenosti mladih te se podsticajem preduzetništva i samozapošljavanja pozitivno utiče na rješavanje ovog problema.

Projekat realizujemo uz finansijsku podršku Ministarstva prosvjete Crne Gore

NVO Multimedijal Montenegro – Uvjek mladi I kreativni