REZULTATI ANKETE O PRAVIMA POTROŠAČA PRI ONLINE KUPOVINI!

REZULTATI ANKETE O PRAVIMA POTROŠAČA PRI ONLINE KUPOVINI!

U okviru projekta POŠTUJTE SVOJ NOVAC koji finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja, a realizuje NVO Multimedijal Montenegro, sprovedeno je istraživanje o pravima potrošača pri online kupovini. Uzorak su činili ukupno 200 ispitanika. Ispitivanje je sprovedeno u Opštinama Bijelo Polje, Berane, Mojkovac i Kolašin. Obuhvaćena je populacija do 30 godina. Upitnik je bio otvorenog tipa, sa ukupno 24 raznovrsnih pitanja.

REZULTATI ANKETE O PRAVIMA POTROŠAČA PRI ONLINE KUPOVINI!

Na osnovu analize dobijenih rezultata, skoro 77% ispitanika je upoznato sa svojim potrošačkim pravima. Dok 23% ispitanika još uvijek ne zna koja su njihova prava. Skoro 53% ispitanika je stava da su informacije o pravima potrošača nedostupne, i da čak 81% anketiranih nikada nijesu pokušali da ostvare svoje potrošačko pravo.

REZULTATI ANKETE O PRAVIMA POTROŠAČA PRI ONLINE KUPOVINI!

Kako je online trgovina sve popularnija, tako je i većina ispitanika istu već i obavila. Prema analiziranom uzorku, 91% ispitanika je već kupovalo na internetu. Dok 76 % je upoznato sa konceptom same trgovine. Skoro 159 ispitanika koristi interent svaki dan, ali mišljenja oko institucije koja je zadužena za sprovođenje zakona o pravima potrošača su bila relativno podijeljena i u malom broju je odgovor bio tačan.

REZULTATI ANKETE O PRAVIMA POTROŠAČA PRI ONLINE KUPOVINI!

Često se dešava da poručeni proizvod ne ispunjava očekivanja pa poručilac želi povraćaj. Od 200 ispitanika 57% njih nikada nije vratilo proizvod. Dok 43% ispitanika je vraćalo proizvod iz razloga što ne odgovara opisu koji je bio predstavljen.

Plaćanje prilikom online kupovine je i dalje diskutabilna tema, pa se kupci ipak opredjeljuju za plaćanje prilkom dostave, i to u procentu od 78%. Nedostatak vremena je najčešći razlog zbog kojeg se kupuje online, a ono što dominira pri online kupovini su: odjeća, obuća i nakit.

Ovaj projekat namijenjen je upoznavanju stanovnika o pravima i bezbijednosti online kupovine. Kroz njega želimo uticati na poboljšanje stanja u cjelokupnom potrošačkom društvu. I to kroz podizanje svijesti, edukaciju i informisanje potrošača o sadržaju njihovih prava kao i načinu ostvarivanja.