PREDLOŽIĆEMO MJERE KOJE ĆE PODSTAĆI MLADE LJUDE DA OSTANU NA SJEVERU!

PREDLOŽIĆEMO MJERE KOJE ĆE PODSTAĆI MLADE LJUDE DA OSTANU NA SJEVERU!

,,Sastali smo se danas ovdje u EU kutku u Bijelom Polju i započeli smo rad. Naš rad ćemo bazirati na tome da svako od nas predloži neke mjere koje bi podstakle mlade da ostanu na sjeveru Crne Gore. Takođe ćemo razgovarati o EU i njenim institucijama koje će nam pomoći da naše društvo u svemu prosperira’’, kazao je Ognjen Vujović, član Savjeta mladih za EU.

NVO MMNE je u sklopu projekta EU Kutak koji finansira Evropska unija formirala Savjet mladih za EU sa ciljem da uključi mlade sa sjevera u niz edukacija, studijskih putovanja i sastanaka sa donosiocima odluka sa lokalnog, nacionalnog i međunarodnog nivoa. Želimo da omogućimo mladim liderima i liderkama da svoje ideje saprovedu u dijelo, mijenjaju zajednicu na bolje, utiču na rješavanje problema svih kategorija društva i kreiraju nove javne politike koje će doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore.

PREDLOŽIĆEMO MJERE KOJE ĆE PODSTAĆI MLADE LJUDE DA OSTANU NA SJEVERU!

Projekat “EU kutak” podržan je kroz program OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika M’BASE koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštititu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova.

Projekat finansira Evropska unija u Crnoj Gori