Predstavnik MMNE obučen za diplomatske pregovore sa EU

Predstavnik MMNE obučen za diplomatske pregovore sa EU 

Britanski Konzulat u Crnoj Gori u saradnji sa partnerima organizovao je obuku za predstvanike radnih grupa u pregovarackim poglavljima. Već duži niz godina Britanci ulažu u razvoj kapaciteta službenika u vladi i Ministarstvima. Među polaznicima ovogodisnje obuke bio jepredstavnik NVO MMNE koji je pohađao dva modula obuka, nakon čeka su mu uručena i priznanja. Podjećamo da je naš predtavnik predhodno izabran za člana vladinog tima za pregovore sa EU na poglavlju 10 – mediji i informaciono društvo.