PREDUZETNIŠTVO ZAHTIJEVA ŽELJU ZA PROMJENOM!

Da li ste nekada sebe zamišljali kao uspješnog biznismena?

Razlozi zbog kojih dvije od tri osobe širom svijeta smatraju da je biti preduzetnik, odličan izbor za karijeru, jeste prije svega finansijska nezavisnost. Za neke ljude to znači da imaju novca za kupovinu svega što žele. U svakom slučaju, pozicija preduzetnik vam daje mogućnost da komandujete svojim novcem, umjesto da on upravlja vama.

Posao preduzetnika po definiciji sugeriše da sami planirate svoje radno vrijeme. Takođe, osobe koje imaju osjećaj da neće biti ispunjene dok ne ostvare zacrtani cilj, spremne su za pokretanje biznisa. Preduzetništvo je sfera koja će Vas uvijek tjerati da napredujete i krećete se ka višim ciljevima. Bez obzira na to da li pokrećete biznis od nule ili več imate razvijen posao koji ste naslijedili ili kupili.

Projekat ,,Osnaživanje mladih osoba za pokretanje sopstvenog biznisa“ pruža podršku ekonomskom osamostavljivanju i unaprijeđenju socio-ekonomskog položaja kod mladih ljudi uz pomoć novih znanja i vještina.

Najvažniji aspekt projekta je da mladima sa sjevera Crne Gore pružimo podršku da svoju ideju razviju u uspješan biznis. Praktični rad uz podršku mentora, ali i učenje sa svojim vršnjacima, polaznicima omogućiće da prve i najizazovnije korake u preduzetništvu naprave tokom obuke.

U sklopu projekta i obuke za grafički dizajn, vizual je izradio @stefanradojevic

Projekat finansira Ministarstvo sporta i mladih nekadašnje Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, a sprovodi ga NVO Multimedial Montenegro.