Preporuke za razvoj drvoprerađivačke industrije

Preporuke za razvoj drvoprerađivačke industrije

Preporuke za razvoj drvoprerađivačke industrije

Projekat „Valorizacija drvoprerađivačkih potencijala na sjeveru Crne Gore“ ima za cilj da poveća razvojne mogućnosti sjevera Crne Gore razvijanjem konkurentnosti u oblasti drvoprerade.

Novi finalni proizvodi od drveta će doprinijeti razvoju drvoprerade na sjeveru Crne Gore. Podizanjem nivoa znanja drvoprerađivača, poljoprivrednih proizvođača, preduzetnika o potencijalima proizvoda od drveta, razvijanjem novih proizvoda i povećanjem interesovanja šire javnosti / tržišta za proizvode od drveta.

Smatramo da je bitno baviti se ovom temom i oblašću jer je obim proizvodnje i stepen finalizacije u sektoru drvoprerade vrlo nizak u poređenju sa količinama drvne mase. To doprinosi povećanom uvozu proizvoda od drveta. Umjesto domaće proizvodnje, smanjenju prihoda i životnog standarda stanovništva, jer se stanovništvo bavi mahom niskoproduktivnim i nisko platnim aktivnostima vezanim za obradu drva – sječom i radom u pilanama. Takođe, prisutna je niska konkurentnost drvoprerađivača, posebno u ruralnim područjima, što utiče na razvoj, nisku upošljenost i niske plate na sjeveru Crne Gore.

Kroz projekat će biti izrađena uporedna analiza tržišta i drvoprerađivačkog sektora. Kojim ćemo utvrditi početno stanje u sektoru, kao i ko su glavni stejkholderi, koje su im mogućnosti razvoja, prepreke…  Nakon toga ćemo raditi Edukaciju proizvođača o razvijanju prizvoda od drveta sa dodatnom vrijednošću. Time će biti podignut nivo polaznika o načinu plasmana proizvoda. Kako da razviju nove i atraktivne proizvode, kao i kako da se izbore sa konkurencijom, unapređenjem kvaliteta svoga rada. Proizvode koje budemo identifikovali tokom edukacije kao perspektivne, dalje ćemo razvijati uz Mentorski rad i razvoj dizajna proizvoda. Time bi proizvodi trebalo da budu spremni za tržište i dalji plasman.

Radićemo na razvijanju preporuka i mjera za dalji razvoj drvoprerađivačke industrije na sjeveru Crne Gore. Ovaj dokument će koristiti kao smjernica za dalje i dugoročno unapređivanje stanja u sektoru drvoprerađivačke industrije. Kontinuiranim unapređenjem rada proizvođača, njihovih proizvoda i plasmana.

Preporuke za razvoj drvoprerađivačke industrije