Preporuke za sistematski i dugoročni razvoj malinarstva u Crnoj Gori

Preporuke za sistematski i dugoročni razvoj malinarstva u Crnoj Gori

Nakon nedavnog protesta bijelopoljskih malinara prouzrokovanog zbog zastoja otkupa malina predsjednik NVO Multimedijal Montenegro Željko Đukić je inicirao sastanak i pozvao sve relevantne aktere da se uključe kako bi iznašli rješenje za sve Crnogorske malinare.

Malinari koji su protestvovali ispred opštine i oni koji su besplatno podjelili preko 600 kg maline su junaci čitave priče. Oni su pokazali svoje nezadovoljstvo, ukazali na problem i tako pomogli ne samo bijelopoljskim već svim malinarima sa teritorije Crne Gore. Naravno važnu ulogu je odigrao i novoizabrani predsjenik opštine Bijelo Polje Petar Smolović koji je ekspresnom reakciojm obezbjedio nastavak otkupa maline te je u roku od 24 sata cjelokupan problem riješen.
Sa naše tačke gledišta postavljamo sebi ali i drugima pitanje, kako je uopšte došlo do zastoja u otkupu malina i možemo li na nekoga pokazati prstom i na njega svaliti klrivicu? Mislim da ne, u ovom slučaju nije odgovoran pojedinac već cjelokupan sistem. Sistem ponude i tražnje prije svega. Naša nvo u saradnji sa kolegom Dejanom Zejakom diplomiranim agro inženjerom je sačinila set preporuka za sistematski i dugoročni razvoj malinarstva u Crnoj Gori. Ovaj set od 5 konkertnih prepruka predlaže sledeće:
1. Izradu katasra proizvođača maline u Crnoj Gori koja će stovriti realnu sliku o tome koliko zaista naša država proizvodi maline godišnje. U prenesenom značenju koliko zapravo leži novca u sektoru malinarstva.
2.Sektorska analiza kapaciteta ponude i tražnje u kojoj dobijamo tačne podatke o tome koliko godišnje plasiramo svježe maline na našem tržištu, koliko se izvozi/uvozi, prerađuje, zaledi.
Nakon analize ove divije stavke i poređenja dobijenih rezultata sa terena svi relevantni akteri će jasno moći da projektuju viškove ili manjke koji će biti u sledećoj godini te će na vrijeme moći da reaguju i eventualno spriječe prestanak otkupa svježe/zaleđene maline i na taj način izbjeći situacije slične ovima koje su se desile u Bijelom Polju.
Ostale 3 preporuke se odnose na unaprjeđenje okvira u oblasti poizvodnje maline.
3. Brendiranje crnogorske maline je važna stavka koja će doprinjeti podizanju svijesti građana o kvalitetu i geografskom porjeklu maline. Na ovaj način crnorskoj malni dodajemo novu vrjednost na domaćem i stranom tržištu.

4. Modernizacija malinarstva u Crnoj Gori se odnosi na to da je skoro većina zasada maline sorta “Vilamet” koja je osjetljiva na bolesti korjena te je važno na daljoj edukaciji rolex horloges replica malinara i upotrebu novih sorti koje daju veći prinos i kvalitetniju malinu.

5. Formiranje nacionalnog savjeta za malinu. Srbija koja je lider u regionu kada je proizvodnja maline u pitanju je nedavno formirala sličan savjet. To je krovno državno tijelo koje sačinjavaju svi relevantni akteri među kojima su i poljoprivrednici koji proizvode malinu.
Dakle ovaj princip strateškog planiranja i konstantnog analitičkog rada državne i opštinsk administracijeće doprinjeti da malinarstvo Crnoj Gori dodatno unaprijedi ekonomski ambijent, unaprijedi poljoprivredu, uposli građane a u krajnjem smanji i migracije. Ovakav pristup je pogodno primjeniti i u drugim oblastim a poljoprivredne proizvodnje.