PRESS KONFERENCIJA POVODOM POČETKA REALIZACIJE PROJEKTA 

POZIV ZA UČEŠĆE NA PRESS KONFERENCIJI POVODOM POČETKA REALIZACIJE PROJEKTA 

“Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu”

Poštovani! 

Pozivamo Vas da učestvujete na press konferenciji koju organizujemo u Bijelom Polju, u press centru hotela Franca, 12. septembra 2019. godine, sa početkom u 12:00 časova.

                Na press konferenciji će biti predstavljen projekat „Zaštita na radu u poljoprivredi i šumarstvu”, koji realizuje NVO Multimedijal Montenegro, a finansiran je od Ministarstva rada i socijalnog staranja kroz javni poziv “Zaštita i zdravlje na radu za sve aktere u procesu rada”.

Smatramo da je važno raditi na povećanju svijesti građana o značaju zaštite na radu u poljoprivredi i šumarstvu, kako bi uticali na smanjenje broja povreda prilikom upotrebe poljoprivrednih mašina/mehanizacije, sredstava i uređaja u poljoprivredi i šumarstvu.

Ovim projektom, kroz istraživanje,  medijsku kampanju i set drugih aktivnosti, želimo da utičemo na povećanje svijesti građana o značaju zaštite na radu, važnosti opreznog i propisanog rukovanja poljoprivrednim i šumskim mašinama i alatima i ukažemo na opasnost od hemijskih supstanci koje se koriste u poljoprivredi.

Važnost podizanja svijesti javnosti, posebno građana koji se bave poljoprivredom i šumarstvom, je od opšteg društvenog značaja, s obzirom na broj nastalih povreda i smrtnih slučajeva koji su se dogodili prilikom upotrebe poljoprivrednih mašina/mehanizacije, sredstava i uređaja u poljoprivredi i šumarstvu.

Kroz projekat uključujemo prodavce mehanizacije i opreme za šumarstvo poljoprivredu, vlasnike poljoprivrednih apoteka i prodavce pesticida i vještačkog đubriva radi distribucije priručnika, predstavnike opštinskih i državnih institucija, ali najveći fokus će biti stavljen upravo na poljoprivrednike. Projektom je predviđena realizacija niza aktivnosti sa ciljem da  direktno informišemo 1.500 poljoprivrednih proizvođača sa teritorije opština Bijelo Polje, Mojkovac i Berane o značaju mjera zaštite na radu prilikom upotrebe poljoprivrednih mašina/mehanizacije, sredstava i uređaja u poljoprivredi i šumarstvu. Indirektno, kroz medijsku kampanju, informišemo širu javnost (oko 4.500 osoba sa teritorije opština Bijelo Polje, Berane, Plav, Gusinje, Rožaje, Andrijevica, Mojkovac, Kolašin) o značaju mjera zaštite na radu u poljoprivredi i šumarstvu.

AGENDA:

 12:00h – 12:15h / Registracija učesnika

12:15h – 13:15h / Uvodna obraćanja

Arnela Šahman  – Pomoćnica koordinatora projekta/programa

Željko Đukić – Koordinator projekta – predsjednik NVO Multimedijal Montenegro

Nermin Bećirović – Potpredsjednik Opštine Bijelo Polje

Danijela Šuković –  Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Načelnica direkcije za poslove zaštite I zdravlja na radu

Jasmin Ćorović – Sekretar Sekretarijata za ruralni razvoj Opštine Bijelo Polje

Pitanja i odgovori

13:15h – 14:00h / Koktel

Za dodatne informacije ili potvrdu Vašeg učešća možete se obratiti putem e-mail adrese office.mmne@gmail.com ili putem telefona/viber 068 491 335

NVO MULTIMEDIJAL MONTENEGRO

www.mmne.me  nvommne@gmail.com 068 491 335