PREVENCIJA SVIH PROBLEMA LEŽI U OBRAZOVANJU!

,,Prije 15ak godina, kada smo prvi put pokrenuli programe za zapošljavanje Roma, naišli smo na barijere koje su postavili upravo oni, jer nijesu imaju povjerenja, a vjerujem da je uzrok tome nedostatak obrazovanja.

Dakle, prevencija svih problema leži u obrazovanju, jer ukoliko ih na vrijeme uključimo u obrazovni proces omogućićemo im da steknu neka nova znanja i vještine i onda ih lakše zaposliti. Zato smo i organizovali brojne programe osposobljavanja i edukacije Roma. Svi oni koji sada rade su prošli kroz te naše obuke. Prema nekim podacima 12 pripadnika RE populacije je radno angažovano, što u javnim ustanovama, što kod privatnika.“

Slađana Nedović

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE – BIRO RADA BIJELO POLJE

Ova kampanja realizuje se u sklopu projekta ,,Unaprjeđenje socio-ekonomskog statusa romske populacije kroz sticanje novih znanja i vještina i promovisanja romskog identiteta i kulturne baštine“ sa ciljem da doprinesemo jačanju položaja Roma i Egipćana u društvu i većim uključivanjem u društvene tokove, uz smanjenje diskriminacije i stigmatizacije prema ovim manjinskim grupama.

PREVENCIJA SVIH PROBLEMA LEŽI U OBRAZOVANJU!

Projekat realizuje NVO Multimedial Montenegro (MMNE) uz finansijku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjskih prava