PRIJAVI SE: Razvoj omladinskih preduzetničkih vještina 

 Kroz projekat uključujemo 25 mladih uzrazta između 16 I 35 godina koji su srednjoškolci, studenti nezaposlena lica ili lica privremeno zaposlena, da bi nakon edukacija kroz koje prođu tokom projekta, pokrenuli sopstveni biznis samostalno ili sredstvima IRF fonda za početnike, bili konkurentniji na tržištu rada, imali veće šanse za zaposlenje i ovladali novim saznanjima iz oblasti preduzetništva.

Ciljevi projekta “Razvoj omladinskih preduzetničkih vještina” 

  1. Povećan nivo znanja iz oblasti preduzetništva
  2. Posjete uspješnim privatnim kompanijama iz Bijelog Polja
  3. Prirpema biznis planova za IRF za kreditiranje početnika u biznisu,
  4. Učenje njemačkog jezika
  5. Administracija i finansije u preduzeću
  6. Na kraju projekta učesnici u projektu će biti osnaženi da povećaju šanse za buduća zaposlenja i samozaposlenja
  7. Upoznavanje korisnika projekta sa potencijalima sjevera Crne Gore za bavljenje biznisom
  8. osnaživanje korisnika projekta za bavljenje biznisom, za zaposlenje ili samozaposlenje,
  9. Razoj preduzetničkih potencijala kod korisnika projekta
  10. Unapređenje kapaciteta aplikanta za izradu biznis planova

Prijave traju do 22.11.2019

Potrebno je poslati Ime, Prezime, Datum Rođenja, I CV na e-mail: nvommne@gmail.com