PRIJAVITE SE : KROZ NOVI PROJEKAT ZA MLADE OBEZBIJEĐENI LAP TOPOVI,  EDUKACIJA I FOTO OPREMA

Pozivamo sve nezaposlene mlade, starosne dobi izmedju 18 i 30 godina sa teritorije opština Bijelo Polje, Berane i Mojkovac da se prijave i učestvuju u realiziaciji projekta “Osnaživanje mladih za pokretanje biznisa”. Potrebno je osnovno znanje rada na računaru i da imate ambiciju da pokrenete svoj omladinski preduzetnički duh.

Kroz projekat je obezbijeđeno:

5 profesionalnih foto aparata

5 lap top računara

Edukacija u oblasti preduzetništva

Kurs Grafičkog dizajna i fotografije

Kurs Web developmenta

Mentoring

Učešće na sajmu mladih preduzetnika

*Oprema će ostati u vlasništvu učesnika i nakon završetka projekta.

Kroz projekat radimo na jačanju kapaciteta mladih, podsticanju samozapošljavanja i uspostavljanju boljih preduslova za zapošljavanje.

Da bi učestvovali u realizaciji projekta potrebno je da popunite aplikativnu formu koju možete preuzeti OVDJE: DOWNLOAD APLIKATIVNI FORMULAR 

Prijavni formular poslati najkasnije do 26. Aprila 2022 na e-mail: nvommne@gmail.com

Jedan od ciljeva projekta “Osnaživanje mladih za pokretanje biznisa” je da osnaženi mladi mogu samostalno zarađivati svojim radom u sektoru multimedijalne produkcije i web developmenta. Takođe korisnici će sa novim znanjima i vještinama biti konkurentniji na tržištu rada i imati mogućnost da lakše pronađu zaposlenje s obzirom da se obučavaju za tražena zanimanja koja su deficitarna na tržištu rada, u krajnjem otvara im se i mogućnost da honorarno rade produkciju, web development, internet marketing, grafički dizajn za potrebe privrednih subjekata.

Naša NVO u kontietu radi na jačanju mladih, njihove, edukacije i pružanju šanse da pokažu svoj talenat, znanje i umijeće kako bi u krajnjem pronašli zaposlenje ili pokrenuli sopstveni biznis i ostali na sjeveru Crne Gore. Svjesni smo da u državnoj administraciji ima sve manje i manje slobodnih radnih mjesta, a evidentan je problem i velikog procenta nezaposlenosti mladih te se podsticajem preduzetništva i samozapošljavanja pozitivno utiče na rješavanje ovog problema.

Projekat realizujemo uz finansijsku podršku Ministarstva prosvjete, nauke , kulture i sporta

NVO MMNE– Uvijek mladi I kreativni