PRILAGOĐENA TAKSI VOZILA SU OD VELIKE VAŽNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM!

Kako bi se omogućilo nesmetano kretanje licima sa invaliditetom. Od velike važnosti su i taxi prevoznici koji imaju prevozna sredstva namijenjena konkretno za osobe sa nekim vidom oštećenja i hendikepa.

PRILAGOĐENA TAKSI VOZILA SU OD VELIKE VAŽNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM!

Usluga prevoza je prioritetno namijenjena korisnicima kolica, ali i svim ostalim osobama s invaliditetom kojima je javni saobraćaj nepristupačan ili nedostupan na željenoj lokaciji i u željeno vrijeme, što može biti uslovljeno i finansijskom situacijom korisnika.

Ova prevozna sredstva rade po principu ,,od vrata do vrata” po pozivu i zakazivanju određenom termina. U ovom slučaju OSI ne moraju vise izlaziti iz kolica već putem rampe uđu u vozilo. Kaiševima su osigurani tokom vožnje.

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ . Bavi se povećanjem fizičke dostupnost saobraćaja i javne saobraćajne infrastukture osobama sa invaliditetom. Uz informisanje i podizanje svijesti javnosti i zagovaranje za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom za lakše korišćenje usluga prevoza i saobraćajne infrastrukture.

Kroz projekat želimo povećati razumjevanja javnosti o preprekama sa kojima se suočavaju lica sa različitim vrstama invalidtiteta tokom svakodnevnih aktivnosti. Posebno u saobraćaju.

PRILAGOĐENA TAKSI VOZILA SU OD VELIKE VAŽNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM!

Projekat „Imam i ja prava da se krećem“ sprovodi NVO Multimedijal Montenegro (MMNE),a finansiran je od strane Ministarstva kapitalnih investicija.