Prilog TV SUN sa naše male svečanosti: Dodjela opreme učesnicima na projektu „Moderna znanja, vještine i kompetencije“