PROJEKAT KAO POLAZNA TAČKA ZA POKRETANJE BIZNISA!

PROJEKAT KAO POLAZNA TAČKA ZA POKRETANJE BIZNISA!

,,Prijavila sam se za projekat Osnaživanje mladih za pokretanje sopstvenog biznisa jer je uključivao neke oblasti koje su me oduvijek zanimale, prevashodno fotografija. Kroz obuku smo mogli naučiti mnogo toga. Tek kada počnemo da učimo vidimo koliko svaka oblast ima pojedinosti i da talenat nije dovoljan da bi se u nečemu uspjelo.

Na obukama smo morali biti vrijedni i pažljivi kako bismo savladali što više. Pored fotografije, projekat je uključivao predavanja o grafičkom dizajnu, web development i preduzetništvo. Kada spojimo sve to shvatam da je za nas koji smo bili dio ovog projekta dobra polazna tačka za pokretanje biznisa. Sada je na nama da svo stečeno znanje iskoristimo u prave svrhe“, izjavila je Leontina Marković jedna od učesnica na projektu.

PROJEKAT KAO POLAZNA TAČKA ZA POKRETANJE BIZNISA!

Najvažniji aspekt projekta je da mladima sa sjevera Crne Gore pružimo podršku da svoju ideju razviju u uspješan biznis. Praktični rad uz podršku mentora, ali i učenje sa svojim vršnjacima, polaznicima omogućiće da prve i najizazovnije korake u preduzetništvu naprave tokom obuke.

Projekat finansira Ministarstvo sporta i mladih nekadašnje Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, a sprovodi ga NVO Multimedial Montenegro.