PROJEKAT NISAM ZAVISTAN

PROJEKAT NISAM ZAVISTAN

Kroz ovaj projekat smo uključili 35 mladih koji su prisustvovali fokus grupi koja se tiče zavisnosti od mobilnih telefona i društvenih mreža. Razgovarano je na koji način se može djelovati da mladi smanje upotrebu mobilnih telefona i društvenih mreža. Iz uptinika koji je ponudio 35 mogućih odgovora mladi su prepoznali njih 10 koji su uzeti kao imputi za dalje dijelovanje naše organizacije u reješavanju ovog evidentnog globalnog problema mladih. Učesnici u fokus grupi su pored ponuđenihi ogovora daili i  8 konkretnih predloga ša može doprinjeti manjoj upotrebi društvenih mreža i mobilnih telefona. Većina prisutnih, njih 28 je pokazalo interesovanje da učestvuje u realizaciji planirane kampanje koja za cilj ima skretanje pažnje javnosti na ovu problematiku. U realizaciju ovog projekta uključeni su Sandra Joksimović, Adis Softić i Željko Đukić.