Promovišemo istinske vrijednosti Crne Gore

Promovišemo istinske vrijednosti Crne Gore

Tradicionalno dobri međunacionalni odnosi u Crnoj Gori inspirisali su NVO MMNE da u saradnji sa fondom za  zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (FZM) pokrene inicijativu fokusiranu na promociju sjajnih i svijetlih primjera dobrih odnosa među građanima kako bi putem društvenih mreža i web sajta posvećenom ovoj tematici promovisali dobročinstva, prijateljstva, kumstva, kolegijalnost i brakove između različitih vjera i nacionalnosti u našoj državi.

Promovišemo istinske vrijednosti Crne Gore

Iz NVO MMNE su pozvali sve građane da pošalju fotografije, video snimke, anegdote, dobročinstva i životne priče o dobrim međunacionalnim odnosima u našoj državi. Cilj nam je da afirmišemo i promovišemo tradicionalno dobre odnose između vjera i nacija u Crnoj Gori. Plan nam je da kroz inicijativu “Zajedno”  tokom narednih mjeseci na društvenim mrežama, web sajtu www.zajedno.org.me u saradnji sa međunarodnim partnerima i  medijima afirmišemo zajedništvo, toleranciju, razumijevanje i dobre prijateljske, komšijske, kolegijalne i kumovske relacije među građanima. Već smo spremili 6 video snimaka i veliki broj fotograijfija i tekstova koje uskoro počinjemo objavljivati, a pozivamo sve zainteresovane građane da se uključe u ovu inicijativu, pošaljite vašu priču sa svojim prijateljima, kolegama, kumovima, supružnicima u obliku teksta, fotografije ili video materijala kako bi vas predstavili kao dobar primjer da u Crnoj Gori građani čuvaju tradicionalno dobre međuvjerske i međunacionalne odnose.

Cilj nam je da na jednom mjestu, arhiviramo tradicionalno dobre komšijske odnose, međunacionalna i međuvjerska prijateljstva, kumstva, brakove i kolege na poslu. Promovišemo kulturu zajedničkog suživota Muslimana, Bošnjaka, Crnogoraca i Srba koji žive u Crnoj Gori.

www.mmne.me

www.zajedno.org.me

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava Crne Gore \

NVO MMNE