PUŽ ONS – Poboljšanje uslova života omladine na selu

PUŽ ONS – Poboljšanje uslova života omladine na selu

Puž Ons je projekat na koji smo posebno ponosi jer je jedan od prvih projekata koji smo realizovali u ruralnom području opštine Bijelo Polje. Projekat je realizovan u selu Bistrica koje je udaljeno 12 kilometara od gradske zone, uključili smo 20 mladh uzrasta između 18 i 22 godine. U to vrijeme poznavanje rada na računaru i internet tehologije su bile noviuna pa smo ih obučili za tad u win xp okruženju, rada u MS office paketu i osnovnoj upotrebi interneta, pretraživanja, prevođenja sa engleskog na naš jezik. Sa druge strane razvijali smo i njihove kreativne vještine  ogranizovane su i kreativne radionice koje se tiču šivenja, vezenja, digitalne fotografije i grafičkog dizajna.
Nakon realizacije projekta 4 Korisnika su se zaposlila u preduzeća u kojima rade na računaru,
1 korisnik je upisao Fakultet za oiblast grafičkog dizajna, 2 Korisnika su postali volionteri u našoj organizaciji, 1 korisnik je samostalno pokrenuo uslužnu djelatnost servis računara, 1 korisnik se zaposlio u šnajderskoj radnji.