REZULTATI RADA: Tokom 2019 kroz projektne aktivnosti i volonterske akcije uključili 838 lica

NVO Multimedijal Montenegro tokom 2019. realizovala 48 aktivnosti
U projekte uključili 838 osoba
Od realizovanih aktivnosti devet se odnosi na EU integracije, 14 na oblast
poljoprivrede, po jedna na turizam i zaštitu životne sredine, sedam na kulturu i kreativne
industrije i 16 na projekte sa fokusom na mlade ljude, kazao je predsjednik te NVO,
Željko Đukić

Tokom 2019. godine Nevladina organizacija Multimedijal Montenegro realizovala je 48
aktivnosti u koje je bilo uključeno 838 osoba iz opština Bijelo Polje, Berane, Mojkovac,
Kolašin, Pljevlja, Petnjica, Plav, Gusinje i Rožaje.
Od tog broja, u aktivnosti su bila uključena 134 državna službenika, 27 domaćih i
stranih experata, 150 sugrađana i mladih ljudi iz domena kulture i kreativnih industrija,
35 osoba iz NVO sektora, 250 poljoprivrednika i 225 mladih ljudi.
“Od realizovanih aktivnosti devet se odnosi na EU integracije, 14 na oblast
poljoprivrede, po jedna na turizam i zaštitu životne sredine, sedam na kulturu i kreativne
industrije i 16 na projekte sa fokusom na mlade ljude”, kazao je predsjednik te NVO,
Željko Đukić.
Tokom godine na izmaku, kako je rekao, sproveli su četiri volonterske akcije, izradili 52
multimedijalna sadržaja i tri web sajta, objavli tri publikacije, učestvovali na više od 50
sastanaka, konferencija, treninga i okruglih stolova od značaja za lokalni, državni i
međunarodni NVO sektor.
“Takođe, učestvovali smo u radu pet savjeta i radnih grupa – tri lokalne i dvije državne,
dva puta smo koristili insitiut ‘slobodne stolice’ u bijelopoljskoj Skupštini, organizovali 14
treninga i predavanja. Sarađivali smo sa 12 lokalnih, državnih i međunarodnih institucija
i u saradnji sa njima realizovali šest aktivnosti”, dodao je Đukić.
Osim toga, kako je kazao, tokom 2019. ta NVO sprovela je pet kampanja u štampanim i
elektronskim medijima, a aktivnosti su im objavljene više od 200 puta.
“Sve nabrojano je pokazatelj da mali tim naše NVO ima potencijal i može učiniti velike
stvari za lokalnu zajednicu, sjeverni region i državu. Za 2020. godinu imamo ozbiljne
planove i razrađenu strategiju djelovanja i uvjereni smo sa možemo unaprijediti stanje u
Bijelom Polju, sjevernom regionu i državi, odgovoriti na izazove sa kojima se suočavaju
građani i institucije. Fokus našeg djelovanja i dalje će biti na mladim ljudima, promociji i
održivom korišćenju prirodnih resursa i EU integracijama. Pozivamo vas da se uključite
u naše projektne aktivnosti, jer smo uvijek otvoreni za konstruktivne predloge i
sugestije”, rekao je Đukić.