STABILNA PODRŠKA GRAĐANA ČLANSTVU CRNE GORE U EU

74.6% građana podržava pristupanje Crne Gore u EU, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja koje je sproveo DeFacto Consultancy za ME4EU .

STABILNA PODRŠKA GRAĐANA ČLANSTVU CRNE GORE U EU

Na pitanje kakav je vaš generalni stav o EU, 76% ispitanika je odgovorilo veoma i uglavnom pozitivan.

️Kada bi se raspisao referendum o ulasku Crne Gore u EU, sigurno ili vjerovatno bi glasalo 88.1% ispitanika. Od kojih bi 83% glasalo u prilog pristupanju.

23% anketiranih građana smatra da će Crna Gora biti dio EU do 2025.godine.

Izvor: Evropska unija u Crnoj Gori

STABILNA PODRŠKA GRAĐANA ČLANSTVU CRNE GORE U EU