STAROST NIJE PREPREKA ZA UPOTREBU MODERNIH TEHNOLOGIJA

STAROST NIJE PREPREKA ZA UPOTREBU MODERNIH TEHNOLOGIJA

Digitalizacija svih segmenata društva više nije samo predmet odluke. Već je i činjenica koja je važna i sa kojom se jedno društvo suočava na svakom koraku. Digitalizacija mijenja živote građana tako što mijenja način na koji rade i obavljaju svakodnevne zadatke.Tehnologija pametnih telefona i interneta mogu da budu od velike pomoći za starije osobe u njihovom svakodnevnom životu. Starija lica su pokazala veliko interesovanje kako da koriste svoje telefone i tablete za komunikaciju sa bližnjima, zabavu ili kao izvor informacija.

STAROST NIJE PREPREKA ZA UPOTREBU MODERNIH TEHNOLOGIJA

Prema tome, projekat IKT za starije je prije svega baziran na obuci penzionera da koriste online servise. Osim toga da se uključe u svijet interneta, i da koriste servise koji će im u mnogome olakšati svakodnevnicu.

U Bijelom Polju, u okviru ovog projekta, organizovana je obuka korisnika JU Doma Starih „Bijelo Polje“. Predavač Aida Idrizović kao predstavnik NVO „Multimedijal Montenegro“ . Idrizovi’ je održala predavanje i praktičan rad na temu digitalne pismenosti u kojem je učestvovalo 27 korisnika starosne dobi.

Volonteri su pomogli korisnicima da instaliraju aplikacije poput YouTube-a. Pomogli su im da nauče kako da provjere elektronsku poštu. Dok su neki od njih su pokazali interesovanje za igranje šaha preko telefona. Korisnici Doma su humorom i dobrim duhom iskazali zahvalnost na posjeti predavača i volontera, kao i veliko interesovanje za temu predavanja.

STAROST NIJE PREPREKA ZA UPOTREBU MODERNIH TEHNOLOGIJA

Projekat “IKT za starije” ima za cilj da informiše i edukuje ovu grupu ljudi koja je u našem društvu u većini slučajeva izostavljena iz virtuelnog svijeta. Samim tim, izolovani su od velikog broja važnih intormacija koje mlađe generacije lako dijele među sobom. Iyolovni su i od mnogih servisa koji bi im mogli olakšati svakodnevni život, poput plaćanja računa preko interneta, ili naručivanja ljekova. Zvanični sajt ovog projekta, www.eservisi.me. Sajt nudi ove i mnoge druge usluge koje su od pomoći starijim licima.

Naši stariji sugrađani su dobili lijep podsjetnik da ih starost ne mora spriječiti da uče i povezuju se s drugima!