RAZVITI MJERE PODRŠKE ZA POSEBNE RANJIVE GRUPE, UZIMAJUĆI U OBZIR RODNE RAZLIKE

RAZVITI MJERE PODRŠKE ZA POSEBNE RANJIVE GRUPE, UZIMAJUĆI U OBZIR RODNE RAZLIKE

STOP DISKRIMINACIJI ŽENA!

Potrebno je da se žene uključe što više u sve sfere, političke, ekonomske, društvene. Tako će se smanjiti diskiminacija žena, povećaće se njihova zaposlenost, uključenost u donošenje političkih odluka.

Cilj projekta je edukacija i osnaživanje mladih iz NEET populacije, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi impomogli da pronađu posao i pokrenu sopstveni biznis.

RAZVITI MJERE PODRŠKE ZA POSEBNE RANJIVE GRUPE, UZIMAJUĆI U OBZIR RODNE RAZLIKE

Projekat “WB&T for #EmploYouth” implementiraju:

@nvo_prima
@fondacijadivac
@youth_alliance_krusevo
@cakutogtoplulugu
@partnersalbania

Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru mreže Youth Hub for Western Balcan and Turkey, a konfinansira Ministarstvo javne uprave u Crnoj Gori.

#mladicg#youthparticipation#ybhwbt#YouthParticipationIndex
#YOUTHHUB